Wat is redelijk gebruik?

Redelijk gebruik is een juridisch beginsel dat stelt dat je auteursrechtelijk beschermd materiaal onder bepaalde omstandigheden mag gebruiken, zonder dat daarvoor toestemming van de auteursrechteigenaar is vereist. Bekijk de video hieronder voor nuttige voorbeelden van redelijk gebruik.

Fair use guidelines

Wereldwijd worden er verschillende regels gehanteerd voor het gebruik van materiaal zonder toestemming van de auteursrechteigenaar. Bijvoorbeeld: in de Verenigde Staten vallen werken met betrekking tot commentaar, kritiek, onderzoek, onderwijs, of berichtgeving onder redelijk gebruik. Andere landen hanteren het beginsel van redelijk handelen (fair dealing) waarbij weer andere regels worden gehanteerd.

Rechtbanken beoordelen redelijk gebruik op basis van de omstandigheden van elk specifiek geval. Juridisch advies inwinnen bij een deskundige is vaak de beste optie wanneer je video's wilt uploaden die auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten.

De vier factoren van redelijk gebruik

Mythen over redelijk gebruik

Bescherming vanwege redelijk gebruik van YouTube

Meer hulpbronnen

Terug naar 'Auteursrecht op YouTube'