Beleid en veiligheid

Als je YouTube gebruikt, maak je deel uit van een community met mensen van over de hele wereld. Voor elke nieuwe communityfunctie op YouTube is een bepaalde mate van vertrouwen nodig. Miljoenen gebruikers respecteren dat vertrouwen en wij vertrouwen erop dat jij ook je verantwoordelijkheid neemt. Volg de richtlijnen hieronder om ervoor te zorgen dat YouTube voor iedereen leuk blijft.

Sommige dingen die je op YouTube ziet, zullen je wellicht niet bevallen. Als je denkt dat content ongepast is, gebruik je de markeringsfunctie om de video door onze YouTube-medewerkers te laten beoordelen. Ons team bekijkt dag en nacht alle gemarkeerde content om vast te stellen of onze communityrichtlijnen worden geschonden.

Hier vind je een aantal logische regels die je helpen om uit de problemen te blijven. Neem deze regels serieus en houd je eraan. Probeer geen achterdeurtjes te zoeken of een juridische manier te vinden om er omheen te werken. Zorg er gewoon voor dat je de regels begrijpt en respecteer de gedachte erachter.

Naaktheid of seksuele content

YouTube is niet bedoeld voor pornografie of seksueel expliciet beeldmateriaal. Als je video in deze categorie valt, moet je deze niet op YouTube posten, ook al is het een video van jezelf. We werken nauw samen met politie en justitie en maken melding van kindersmisbruik. Meer informatie

Schadelijke of gevaarlijke content

Upload geen video's die anderen, in het bijzonder kinderen, aanzetten tot activiteiten waarbij ze ernstig gewond kunnen raken. Video's waarin dit soort schadelijke of gevaarlijke handelingen te zien zijn, kunnen een leeftijdsbeperking krijgen opgelegd of worden verwijderd. Meer informatie

Haatdragende content

Onze producten zijn 'podiums' voor vrije expressie. We accepteren echter geen content die aanzet tot of instemt met geweld tegen personen of groepen op basis van hun ras of etnische afkomst, religie, beperkingen, geslacht, leeftijd, nationaliteit, of seksuele geaardheid/identiteit. Ook accepteren we geen content die vooral is gericht op het aanzetten tot haat op basis van deze kenmerken. Het is niet altijd even makkelijk om te bepalen waar de grens ligt, maar als content voornamelijk is gericht op het kwetsen van mensen, gaat dit te ver. Meer informatie

Gewelddadige of expliciete video's

Het is niet toegestaan video's met gewelddadige of bloederige content te posten die vooral zijn bedoeld om te shockeren, sensatie te veroorzaken of nodeloos te kwetsen. Als je schokkende beelden in een nieuwsprogramma of documentaire toont, moet je kijkers voldoende informatie bieden, zodat ze begrijpen wat ze in de video zien. Zet anderen niet aan tot geweld. Meer informatie

Intimidatie en cyberpesten

Het is niet toegestaan beledigende video's en reacties op YouTube te posten. Als het bij intimidatie om een doelbewuste aanval gaat, kan dat worden gemeld en kan de content worden verwijderd. In andere gevallen, waarbij gebruikers alleen een beetje vervelend doen, kun je hun gedrag het best negeren. Meer informatie

Spam, misleidende metadata en scams

Iedereen heeft een hekel aan spam. Maak geen misleidende beschrijvingen, tags, titels of thumbnails om meer weergaven te krijgen. Het is niet toegestaan om grote hoeveelheden ongerichte, ongewenste of repetitieve content te posten. Dat geldt ook voor reacties en privéberichten. Meer informatie

Bedreigingen

Dingen als agressief gedrag, stalken, bedreigingen, pesten, intimidatie, privacyschending, het bekendmaken van persoonlijke gegevens van anderen en het aansporen tot gewelddadige handelingen of schendingen van de Gebruiksvoorwaarden, nemen we heel serieus. Wie hierop wordt betrapt, kan permanent van YouTube worden verwijderd. Meer informatie

Auteursrecht

Respecteer het auteursrecht. Upload alleen video's die je zelf hebt gemaakt of waarvoor je een machtiging tot gebruik hebt. Dit betekent dat je geen video's moet uploaden die je niet zelf hebt gemaakt en geen materiaal in je video's moet gebruiken waarop iemand anders het auteursrecht bezit en waarvoor je geen machtiging tot gebruik hebt. Denk hierbij aaan muzieknummers, stukjes van programma's die auteursrechtelijk beschermd zijn, of video's die door andere gebruikers zijn gemaakt. Bezoek ons Auteursrechtcentrum voor meer informatie. Meer informatie

Privacy

Als iemand je persoonlijke gegevens heeft gepost of een video van je heeft geüpload zonder jouw toestemming, kun je een verwijderingsverzoek voor de content indienen op basis van onze Privacyrichtlijnen. Meer informatie

Nabootsing van identiteit

Accounts die zijn gemaakt om een ander kanaal of individu na te bootsen, kunnen worden verwijderd op grond van ons beleid ten aanzien van nabootsing van identiteit. Meer informatie

Veiligheid voor kinderen

Ontdek hoe we minderjarigen beschermen in het YouTube-ecosysteem. We werken nauw samen met politie en justitie en maken melding van het in gevaar brengen van kinderen. Meer informatie

Aanvullend beleid

Aanvullend beleid voor verschillende onderwerpen Meer informatie

Als het gedrag van een YouTube-creator op en/of buiten het platform onze gebruikers, onze community, onze medewerkers of ons ecosysteem schaadt, kunnen we reageren op basis van een aantal factoren. Deze factoren omvatten onder andere de mate van schadelijkheid van de acties en de vraag of er een patroon van schadelijk gedrag wordt vertoond.
Onze reactie kan variëren van opschorting van rechten van de creator tot beëindiging van het account.

Jouw veiligheid is erg belangrijk voor ons. Lees hieronder meer over YouTube-tools en -bronnen en krijg tips over allerlei onderwerpen.

Veiligheid van tieners

Hier vind je een aantal handige tools en tips om jezelf te beschermen op YouTube. Meer informatie

Beperkte modus

Filter mogelijk aanstootgevende content die jij of je familie niet willen zien. Meer informatie

Zelfmoord en zelfbeschadiging

Je bent niet alleen. Hulp nodig? Je kunt de Verenigde Staten voor gratis vertrouwelijke hulp 24 uur per dag bellen met de National Suicide Prevention Lifeline op +1-800-273-8255. Meer informatie

Bronnen voor docenten

Hier vind je bronnen om je leerlingen te leren zichzelf te beschermen op internet. Meer informatie

Bronnen voor ouders

Tools en bronnen voor het beheren van YouTube voor je gezin. Meer informatie

Meer bronnen

Meer informatie en bronnen voor YouTube-gebruikers. Meer informatie

Privacy- en veiligheidsinstellingen

Direct toegang tot privacy- en veiligheidsinstellingen. Meer informatie

Juridisch beleid

Informatie over ons juridisch verwijderingsbeleid en het proces voor het indienen van klachten. Meer informatie

Lees meer over het melden van video's op YouTube en hoe we toezien op de naleving van onze communityrichtlijnen.

Een video melden

Wanneer, waarom en hoe markeer je content? Meer informatie

Een gebruiker die regels schendt melden

Hier kun je direct een melding indienen. Meer informatie

Een juridische klacht indienen

Hier kun je direct een melding indienen. Meer informatie

Een privacyschending melden

Laat het ons weten als video's of reacties op de site je privacy schenden of je een onveilig gevoel geven. Meer informatie

Andere meldingsopties

Als het markeren van een video geen geschikte oplossing is voor het probleem. Meer informatie

Leeftijdsbeperkingen

Soms schendt een video onze richtlijnen niet, maar is deze mogelijk niet voor iedereen geschikt. In dat geval kan de content een leeftijdsbeperking krijgen. Meer informatie

Waarschuwingen vanwege schending van communityrichtlijnen

Wat ze zijn en hoe we er mee omgaan. Meer informatie

Beëindiging van accounts

Ernstige of herhaaldelijke schendingen van onze communityrichtlijnen kunnen leiden tot accountbeëindiging. Meer informatie

Bezwaar maken tegen videowaarschuwingen

Wat je moet doen als je een waarschuwing krijgt. Meer informatie